Energetikai, mérnöki iroda


1. Települések energetikai racionalizálási feladatai:

 • Önkormányzati létesítmények komplex energetikai racionalizálási programjának elkészítése felmérés alapján, garantált üzemeltetési költség megtakarítással.
 • Települési - térségi energia-koncepció és program tervezés, a megvalósítás teljes menedzselése
 • Önfenntartó Ökofalu program településekre, mely az autark energiaellátás biztosítását is célozza

2. Megújuló energia hasznosítás
 • Szolár és biogáz létesítmények megvalósítása, szükség esetén beruházó biztosításával.
 • Biogáz, biomassza alapú energiatermelő berendezések telepítésének vizsgálata, közreműködés a tervezésben és a megvalósításban.
 • Meglévő biogáz üzemek technológiai és energia hatékonysági felmérése, javaslatok kidolgozása az üzemek optimalizálására, közreműködés a megvalósításban.

3. Teljeskörű energetikai audit, intézkedési terv, engedélyeztetés, pályázati menedzsment, kiviteli tervezés és megvalósítás szervezés, lebonyolítás.
 • Cégünk eredményorientált módon kínál lehetőséget kkv-k és nagyvállalatok számára energiahatékonysági felülvizsgálatok, energia auditok elvégzésére, igény esetén az MSZ EN ISO 50001 szabványon alapuló energiairányítási rendszer bevezetésére.
  A jövő útja minden vállalat számára a költségek ésszerű csökkentése, ezen belül az energia költségek optimalizálása, az energia megtakarítási lehetőségek feltárásával, a korszerű és energiahatékony technológiák alkalmazásával valamint a megújuló energiatermelési potenciál kihasználásával.
 • Az európai és a magyarországi törvényi szabályozás a jövőben kötelezővé teszi a nagyvállalatok számára az energia auditok elvégzését vagy az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány alkalmazását. A TGMI Kft. úgy ajánlja a Megbízók számára a törvényi előírásoknak való megfelelést, hogy ezzel fajlagos energia költség csökkenést biztosít és a vállalatok energiahatékonysági mutatói is javulnak. Közreműködésünk kiterjed az energiahatékonysági cselekvési tervek kidolgozására, az előrehaladási jelentések elkészítésére is.
 • Az energetikai audit végzésére vonatkozó jogosítványunkhoz kapcsolódó bejegyzés:
     Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál nyilvántartott        azonosító:
  • Tompa Ferenc MEKH névjegyzéki száma: EA-01-83/2016
  • T.G.M.I. Kft. MEKH névjegyzéki jelölése: EASZ-01-45/2016.

4. Energetikai szakreferens szolgáltatás

Cégünk ipari üzemek energiafelhasználásához, hőszolgáltatáshoz, hőforrások hasznosításához (pl. fürdők) víz és szennyvízkezeléshez, hő - és villamos energia termeléshez és felhasználáshoz kapcsolódó szakértői és auditáló tevékenységet folytató energetikai mérnöki iroda, energetikai szakreferens munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel, szakmai gyakorlattal és energetikai auditori jogosítvánnyal.

Címünk:
Központ: H-4025 Debrecen Petőfi tér 10.


Copyright 2014. www.tgmi.hu


Ügyvezető igazgató:
Molnár István
+36 70 7746 993
istvan.molnar@tmbhungary.hu

Tompa Ferenc
+36 30 9554 214
ferenc.tompa@tgmi.hu

Telefon:
+36 52/500-826