Projektek és referenciák


A T.G.M.I. Kft. önálló munkavégzése mellett a TMBH kft. beolvadása révén, annak tevékenységi körét, szakmai tapasztalatait átvéve folytatja tevékenységét.
Az alábbi referencia lista csak a T.G.M.I Kft. profiljába esően elvégzett feladatok kivonatolt felsorolását tartalmazza a jelentősebb projektek és megrendelők megadásával.


Energia Audit

 • Uniper Hungary Kft.

 • Perihab Nonprofit Kft.

 • BC-KC Formalin Kft.

 • Generali Zrt.

Energetikai mérnöki irodai tevékenység

 • 176/2017. (VII.4.) Korm. rendelet szerint energetikai számítás elvégzhése a Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. telephelyén beépíteni tervezett 3 db 6 kV-os motorhajtásra szolgáló frekvenciaváltó üzemeltetése esetén elérhető energia megtakarítás meghatározására a pályázati előírásoknak megfelelő tartalommal.
 • A NAK számára villamos energia, majd földgáz beszerzési tender paraméterei kialakításának alapjául szolgáló adatbázis elkészítésében tanácsadás, valamint a szakmai szempontrendszer és az adatstruktúra felállításában való szakértői szintű részvétel.
 • ARRABONA Depo Szolgáltató és Termelő Kft. tulajdonában lévő Győr Szeméttelep II: Kiserőműre vonatkozóan az ún. Barna KÁT iránti támogatás megszerzése érdekében kezdeményezett projektben való közreműködés (támogatási kérlemhez szükséges dokumentumok körének meghatátorzása, jogszabályoknak megfelelő tartalmú támogatási kérelem elkészítése, támogatási kérelemhez csatolandó üzleti terv kidolgozásában szakértői feladatok, támogatás nyújtása a kérelemmel kapcsolatos kérdésekben)
 • Biogáz felhasználási technológia kidolgozása mikro gázturbinák és hőhasznosítás alkalmazásával. Saját technológia fejlesztés.
 • Biogáz Ország - Program. Fenntartható Vidékfejlesztés Innovációs projekt VM – NAK – E.ON együttműködési megállapodás keretében
 • Algatermesztés és feldolgozás Saját technológia fejlesztés.
 • Mészalapú festékgyártás. Termék- és technológia fejlesztés GSV Kft.
 • Pellet gyártás megvalósíthatósági tanulmány GSV Kft.
 • „Környezeti Ipar megteremtése és Barnamezős Területek Revitalizációja” régió nagyprogram menedzselése, Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
 • „Városi területek rehabilitációja”, program dokumentáció Mezőkövesd Önkormányzat
 • Solarsee Saját technológia fejlesztés.
 • Gumihulladék alapú erőmű létesítése Kelet-Magyarországon, Polgáron, menedzselése, Techcon Kft.,
 • Minierőművek kistérségi elhelyezése, gumihulladék energetikai célú hasznosítása - döntéselőkészítő tanulmány, TITÁSZ Rt.,
 • Energetikai szakreferens:
  • BC-KC Formalin Kft.
  • Dynea Hungary Kft.
  • Pentafrost Élelmiszeripari Kft.
  • Klorid Zrt.
  • Uniper Hungary Kft.
  • Herpály-Team Kft.
  • Inno-Comp Kft.
  • FRAMOCHEM Francia-Magyar Finomkémiai Kft.

Megújuló energia

 • Önkormányzati ingatlanok és létesítmények megújuló energetikai programja és szolár erőmű létesítés
  Balmazújváros Önkormányzata
 • Biogáz Ország - Program. Fenntartható Vidékfejlesztés Innovációs projekt VM – NAK – E.ON együttműködési megállapodás keretében

Terület, - vidék, - és gazdaságfejlesztés

 • Zempléni Helyi Termék Klaszter program a koncepciótól a megvalósításig
 • Dél-borsodi Mezőség gazdaságfejlesztési program
 • REL (Rövid Ellátási Lánc) szervezése Dél-Borsodban
 • Bükkalja (7 település és vállalkozások) turisztikai fejlesztés a koncepciótól a megvalósításig
 • Kistérségi gazdaságélénkítő és népesség megtartó településfejlesztés Mezőcsát és Környezete Gazdaságfejlesztési Programcsomag. Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
 • Dél-Borsodi Élelmiszer Hálózati Együttműködés Projektcsomag Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
 • „Regionális Logisztikai Hálózat, Intermodális Logisztikai Központ” régió nagyprogram menedzselése, Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
 • „Mezőkövesd városközpont rekonstrukció” fejlesztési koncepció elkészítése, Mezőkövesd Önkormányzat.
 • Integrált Városfejlesztési Stratégia, Mezőkövesd Város Önkormányzata
 • Zsóry fürdő és üdülőtelep helyzetértékelése és fejlesztési koncepciójának előkészítése, Mezőkövesd Önkormányzat
 • Mezőkövesdi Kistérség Komplex fejlesztési stratégiájának és programjának elkészítése Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
 • Közép-európai Vásárváros megvalósíthatósági tanulmányát megalapozó szakvélemény Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
 • Parádi-Tarna völgy és a kapcsolódó térség összefüggéseket feltáró gazdaságfejlesztési keretdokumentumának elkészítése, BAUMAG Holding Rt.
 • Hegyköz térség koncepciójának és programjának elkészítése, Zempléni Regionális Vállalkozásfejl. Alapítvány Hegyköz Területfejlesztési szövetség
 • Dél-Nyírségi Határmenti Önkormányzatok Terület- és Településfejlesztési Társulásának Gazdaságfejlesztési Programja, Dél-Nyírségi Önkormányzatok Társulása
 • Észak-Magyarországi Fejlesztési Koncepció kidolgozásában szakértői részvétel, NORDA
 • Román-Magyar Fejlesztési Koncepció és Program kidolgozásában szakértői részvétel, Terra Stúdió Kft
 • Mátészalka város működésének átvilágítása, fejlesztési koncepció és program, Mátészalka város önkormányzata,
 • Fehérgyarmat Város működésének átvilágítása, fejlesztési koncepció és program, Fehérgyarmat város önkormányzata
 • Határon átnyúló gazdasági együttműködés, Mátészalka-Szatmárnémeti – Phare CBC pályázat, Kelet-Magyarországi Munkaadók Szövetsége
 • Mezőkövesd rekreációs és sport centrum idegenforgalmi megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése, Mezőkövesd Város önkormányzata
 • Az Európában egyedülálló Sódomb és a környezetében található kaptárkövek természeti és turisztikai értékeinek és látogathatóságának infrastrukturális fejlesztése, megvalósíthatósági tanulmány Szalók Holding Kft.,
 • „Új kistérségünk megalapozott jövőéért” című kistérségi fejlesztési program kidolgozása, Mezőcsát Város Önkormányzata
 • A Mezőcsáti Kistérség természeti értékeit megőrző, fenntartható turisztikai fejlesztések, Önkormányzati Társulás Mezőcsát Kistérség
 • Összefogással Tokaj Világörökségért pályázat dokumentációs összeállítása, HBH Euroconsulting HitesyBartuczHollai Kft.
 • Kemecse Integrált Városfejlesztési Stratégia
 • Logisztikai központ funkció vizsgálata a Mezőcsáti Kistérségben, Önkormányzati Társulás Mezőcsát Kistérség,
 • Debreceni Repülőtér Fejlesztése Széchenyi Terv, Megyei források Pályázat és tanulmányok, részben önállóan, részben az ASTA GmbH-val,Debrecen Város Önkormányzata
 • Nemzetközi repülőtér (volt katonai repülőtér) hasznosításával kapcsolatos felmérés, értékelés és fejlesztési koncepció, Mezőkövesd,Mezőkövesd Város önkormányzata,
 • Inkubátorház és ipari park létesítésének vizsgálata a Mezőcsáti Kistérségben , Önkormányzati Társulás Mezőcsát Kistérség,
 • Taszár repülőtér logisztikai hasznosítás – megvalósíthatósági tanulmány , VÁTI
 • „Észak-Alföldi Régió piaci és igényfelmérésen, valamint vállalati és intézeti kompetencián alapuló hálózatfejlesztési koncepciója, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság
 • Zöldség-gyümölcs termelő értékesítő szervezet feltételeinek megteremtése Hajdú-Bihar megyében stratégiai tanulmány elkészítése, Debreceni Agrárcentrum Innovációs Kft.
 • Vállalkozási övezet létesítésére gazdaságfejlesztési stratégia, Hajdú-Bihar megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
 • Bihari Vállalkozási Övezet kialakításának koncepciója, Közép-Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása
 • Bihari Regionális Ipari Park Infrastruktúra Fejlesztés I.-II. ütem Phare, VFC, GFC, Megyei források kombinációja, pályázat és megvalósítási menedzsment, Közép-Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása
 • Bihari (Magyar-Román) Regionális Gazdasági Övezet létrehozása koncepció, Bihari Önkormányzatok Szövetsége Egyesület
 • Mátészalka központú optomechanotrikai klaszter létrehozásának elméleti és szervezési feladatai, Kelet-Magyarországi Optomechatronikai Kht. és Szatmári Gazdaság-fejlesztési Alapítvány létrehozásának menedzselése Mátészalka Város Önkormányzata,
 • MELOG projekt képviselete a „MAGYAR ÉVAD Kínában” programon (Peking, Shanghaj), befektetői kiajánlás elkészítése, ITDH
 • Regéci vár hasznosítását célzó előkészítő szakértői feladatok elvégzése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, partnerségszervezés, KVI
 • Vár a Natúrparkban – hasznosítást előkészítő tanulmány, partnerség szervezés, Füzér , KVI
 • Nemzeti Emlékhely – koncepció és partnerség szervezés, Székesfehérvár, Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága
 • Hadas – Az élő múlt, Matyó Népművészeti Egyesület
 • Élő vár a Natúrparkban, Füzér Község Önkormányzata
 • Északi Várak Útján Idegenforgalmi Klaszter létrehozása és menedzselése Füzérért Alapítvány
 • Hegyen innen, hegyen túl - Nagy-Milic Látogatóközpont kialakítása Füzér Község Önkormányzata, Nagyszalánc Község Önkormányzata
 • Észak-magyarországi Regionális Helyi Termék és Szolgáltatás Klaszter létrehozása és menedzselése
 • Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park Infrastruktúra Fejlesztés II. ütem Phare, Széchenyi Terv, Megyei források, pályázat Debrecen Város Önkormányzata
 • A kooperáció és a piacrajutás lehetőségei Hajdú-Bihar megye gépiparában Hajdú-Bihar megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Szoftverfejlesztés

 • PFFP Virtuális Iroda ás Analízis módszer és szoftver fejlesztése a SZ-SZ-B Megyei Területfejl. Tanács részére, SZ-SZ-B Megyei Területfejlesztési Tanács
 • Az Észak-Alföldi Régió Innovációs stratégiájához adatbázis-készítés, Debreceni Universitas kht.

Projektgenerálás, menedzsment

 • INNOCSEKK pályázatok értékelése, ÉA-RFÜ, INNOVA
 • Önfenntartó ökofalu Komlóska önkormányzata Saját technológia fejlesztés.
 • Fémmegmunkáló telephely kialakítása ipari parkban – GVOP pályázatírás, ME Kft.,
 • Fémmegmunkáló eszközök beszerzése – GVOP pályázatírás, ME Kft.,
 • FORCREST (Leonardo program),Nemzetközi konzorciumi tag,
 • „Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése” ROP pályázatok , Mezőkövesd Város önkormányzata,
 • Állati hulladékok kezelését célzó beruházások megvalósítása KIOP pályázatok elkészítése és menedzselése, Mezőkövesd Város önkormányzata, Mátészalka Város Önkormányzata,
 • WomEn2FP6 program menedzselése,15 tagú nemzetközi konzorcium tagjaként ,
 • „Információs technológia az általános iskolákban” (1-es és 2-es alprogram) Phare pályázat írása és a program menedzselése, közbeszerzési feladatok teljeskörű lebonyolítása, Vilmány Község Önkormányzata,
 • Evaluation of technological level of companies of small and medium size in order to enhance their participation in international co-operation,Phare TDQM,2003. 200 magyar iparvállalat gazdasági potenciáljának és technológiai színvonalának felmérése, értékelése és javaslattétel (NETI-vel közös megbízás)
 • Transfer of Transfer,PHARE TDQM,2003. Gazdaság szerkezetátalakítását támogató transzfer folyamatok elemzése és Baden-Würtemberg tartományi példa alapján szervezet létrehozása Magyarországon, (NETI közös részvétel)

A TGMI Kft. és a TMBH Kft. projektjeihez készített tanulmányok jegyzékeCímünk:
Központ: H-4025 Debrecen Petőfi tér 10.
Telephely: H-1094 Budapest Angyal u. 19/a


Copyright 2014. www.tgmi.hu


Ügyvezető igazgató:
Molnár István
+36 70 7746 993
istvan.molnar@tmbhungary.hu

Tompa Ferenc
+36 30 9554 214
ferenc.tompa@tgmi.hu

Telefon:
+36 52/500-826