Energetikai szakreferens szolgáltatás


Cégünk egy ipari üzemek energiafelhasználásához, hőszolgáltatáshoz, hőforrások hasznosításához (pl. fürdők) víz és szennyvízkezeléshez, hő - és villamos energia termeléshez és felhasználáshoz kapcsolódó szakértői és auditáló tevékenységet folytató energetikai mérnöki iroda, energetikai szakreferens munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel, szakmai gyakorlattal és energetikai auditori jogosítvánnyal.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál nyilvántartott azonosító:
   Tompa Ferenc MEKH névjegyzéki száma: EA-01-83/2016
   T.G.M.I. Kft. MEKH névjegyzéki jelölése: EASZ-01-45/2016.

A 2015. évi Energiahatékonysági Törvény és annak végrehajtási utasítása szerinti valamint a 2016. évi CXXXVIII. törvény az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról valamint a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendeletben meghatározott energetikai szakreferensi tevékenység ellátása.

A hivatkozott jogszabályokban foglaltak szerint energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a
   a) 400 000 kWh villamos energiát,
   b) 100 000 m3 földgázt, vagy
   c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

A hivatkozott jogszabályok szerint 2016.12.20-tól kötelező energetikai szakreferenst alkalmazni. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosításának 48. § (7) pontja kimondja, hogy a Hivatal 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt.

A megbízás teljesítésének helye, időtartama

A Megbízott alkalmazottai tevékenységüket a Megbízott székhelyén, illetve szükség szerint más helyeken – Megbízó székhelye, telephelyei - végzik. A helyszíni munkavégzés támogatására a Megrendelő – előzetes igény alapján - konzultációkhoz tárgyalót, infrastruktúrát biztosít.

Az energetikai szakreferens feladatai

Az energetikai szakreferens feladatait a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása 7/A. § (2) pontja tartalmazza:

 • szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,
 • javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,
 • gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia-megtakarítási eredmények kimutatásáról,
 • az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,
 • összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,
 • ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.
Az Ehat. módosításának 21/B. § (2) pontja szerint az energetikai szakreferens feladatai továbbá a következők:
 • az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában.

 • Ennek keretében:

  • figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását,
  • tevékenységéről e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott tartalmú és rendszerességű jelentést ad a vállalkozás számára,
  • közreműködik a 22/C. § szerinti jelentés elkészítésében,
  • részt vesz a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában.

  Az előbbi feladatok 2018.01.01-től (mely időszaktól kezdve meghatározott méretű berendezések felett és rendszerek esetében almérőket lesznek kötelesek felszerelni a cégeknek) az alábbival egészül ki az energetikai szakreferensi feladatkör:

  • a MEKH elnökének rendeletében meghatározott berendezések, technológiai folyamatok vonatkozásában az energetikai folyamatok, megtakarítások nyomon követése érdekében alkalmazott almérők adatait nyilvántartja és azokat a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása 7/A. § (2) pontban leírtak alapján havi és éves jelentésben megküldi.
Igényük esetén soron kívűl állunk rendelkezésükre további információkkal. Az Önök cégére kialakított ajánlat elkészítéséhez javasolt konzultáció ingyenes.

Címünk:
Központ: H-4025 Debrecen Petőfi tér 10.


Copyright 2014. www.tgmi.hu


Ügyvezető igazgató:
Molnár István
+36 70 7746 993
istvan.molnar@tmbhungary.hu

Tompa Ferenc
+36 30 9554 214
ferenc.tompa@tgmi.hu

Telefon:
+36 52/500-826